Executăm lucrări de cadastru, intabulare, înțărușare, și topografie inginerească în regim de urgență.

Fără costuri ascunse

Colaborarea cu noi nu are costuri ascunse, precum cele de deplasare. Noi ne deplasăm gratuit la dumneavoastră ori de câte ori este nevoie.
Produse gratuite: În cazul trasărilor de limite de proprietate, nu veți plăti tărușii utilizați.
Servicii gratuite: Ne ocupăm de obținerea extrasului de carte funciară, fără ca dumneavoastră să plătiți vreo taxă suplimentară

Rapiditate

Timpul de măsurare și pregătire a documentației necesare este maximum 72 de ore*. *timp estimat în următoarele condiții: suprafața maximă de 5.000 mp, existența tuturor actelor necesare și concordanța situației din teren cu cea din acte.

Orientare către client - satisfacție garantată

Suntem profesioniști și ne respectăm clienții. Tocmai de aceea nu întocmim dosarul că să arate “bine“ la OCPI, ci îl facem ca să vă ajute pe dumneavoastră în lucrarea pe care o aveți de făcut.

Surveyor

De ce noi?

Pentru că suntem tineri, suntem instruiți, motivați și pentru că facem totul cu plăcere.

Societatea Racad Topo-Survey SRL a luat naștere în anul 2018 și a contribuit la diverse proiecte dând dovadă de profesionalism și seriozitate prin implicarea directă în rezolvarea problemelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor de construire.

Echipa Racad Topo-Survey își exprimă dorința și disponibilitatea pentru colaborări ce fac obiectul domeniului nostru de activitate (Topografie – Cadastru).

Până în acest moment echipa noastră de ingineri topografi a luat parte la realizarea unor proiecte mari, precum:
hale industriale, cartiere rezidențiale, lucrări de canalizare, parcări, etc.

DATE DE CONTACT: 

Telefon: 0766 589 917 

E-mail: cadastru.contact@gmail.com / office@racadtoposurvey.com

 

CERTIFICĂRI ȘI AUTORIZAȚII

CertificatAutorizareANCPI


Certificat de autorizare ANCPI pentru executarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei

ISO

Certificat ISO9001 pentru sistemul de management al calității

Servicii & Prețuri

Topografie inginerească

Asistență topografică pentru infrastructură

Cadastru și Intabulare

Topografie

Urmărirea curentă a construcțiilor se aplică tuturor construcțiilor de orice categorie sau clasă de importanță și formă de proprietate de pe teritoriul României, cu excepția clădirilor pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexelor gospodăresti situate în mediul rural și în satele ce aparțin oraselor, precum și construcțiilor provizorii și are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existență fizică a construcțiilor respective – Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor indicativ P130-1999.

Oferim tuturor antrepenorilor servicii de asistență execuție de cea mai bună calitate. Clienții noștri sunt variați, începând cu firme de construcții și până la persoane fizice care doresc ca viitoarea lor construcție să fie amplasată corect relativ cu limitele proprietății. Nimeni nu dorește ca viitoarea sa construcție să fie amplasată greșit pe teren sau, mai rău, la final să constate că o parte din aceasta se regăsește pe terenul vecinului. În cazul lucrărilor de amploare, unde costurile de modificare sunt uriașe, acest aspect este și mai important. Societatea noastră oferă serviciile de care dumneavoastră, proprietari de viitoare clădiri, aveti atâta nevoie; dintre aceastea putem enumera: 

• Trasari / intarusari terenuri (limite cadastrale)
• Trasari axe constructii
• Trasari elemente proiectate
• Trasari cote nivel
• Pozitionari, centrari, alinieri echipamente
• Relevee post executie planimetrice
• Relevee post executie altimetrice
• Calcule de volum – Ridicari topografice

Lucrările de trasare reprezintă operațiunea de transpunere în teren a elementelor proiectate. Pentru executarea unei construcții este necesar în prealabil materializarea pe teren a axelor construcțiilor. Toate lucrările ulterioare : săparea fundațiilor, poziționarea stâlpilor, cofrarea și armarea elevațiilor, zidirea pereților, poziționarea golurilor,etc. se vor raporta permanent în funcție de axele construcției materializate.

Trasarea cotelor de nivel presupune materializarea pe teren, pe verticală a unui punct a carui poziţie altimetrica (cota / altitudine) este cunoscută, în aşa fel încât cota lui să corespundă cu cota indicată în proiect. Pentru trasarea cotelor de nivel este necesar planul de executie al obiectivului.

Lucrările de trasare / înțărușare limite proprietate reprezintă transpunerea pe teren a limitei de proprietate virtuală preluată din baza de date virtuală “ETERRA 3”.

În cazul trasărilor de limite de proprietate, vă vom pune la dispoziție gratuit țărușii utilizați pentru trasarea propriu-zisă.

Trasarea în detaliu a fundaţiilor cuprinde: trasarea gropilor de fundaţii, trasarea corpului fundaţiei şi ridicările de execuţie ale fundaţiilor.

Gropile de fundaţii se execută pe întreaga suprafaţă a construcţiei proiectate sau numai pe di­recţia zidurilor portante sau de compartimentare.

După terminarea şi verificarea gropii de fundaţie se trece la trasarea corpului fundaţiei care se prezintă sub forma unei fundaţii continue, fundaţii pe piloţi, fundaţii din prefabricate de beton armat, fundaţii tip pahar etc

După ce cofrajul a fost recepţionat se trece la executarea betonării. După tur­narea fundaţiei, se de­termină câteva cote prin nivelment geometric care se compară cu cele proiectate.

Pentru prestarea unor astfel de servicii cu respectarea întocmai a legislaţiei actuale, întotdeauna vă puteţi baza pe echipa noastră a cărui profesionalism şi experienţă în domeniu garantează realizarea unei lucrari de trasare a fundatiei precisă şi implicit corectă datorită instrumentelor performante ce asigură o bună interpretare.

Indiferent despre ce fundație este vorba, pentru a solicita o ofertă conform situaţiei dumenavoastră nu ezitați să ne contactați atât telefonic cât și prin e-mail.

Trasarea liniilor înclinate (declivităţilor) constă în materializarea înălţimii punctelor de capăt şi a punctelor intermediare, astfel încât linia ce trece prin punctele respective să formeze panta sau rampa impusă prin proiect.

Declivităţile pot să fie pozitive şi în acest caz se numesc rampe, iar cele negative se numesc pante.

Trasarea liniilor înclinate se întâlneşte frecvent la trasarea declivităţilor căilor de comunicaţie, a rigolelor de scurgere a apelor, a tranşeelor etc. Aplicarea pe teren a liniilor înclinate se efectuează cu ajutorul nivelelor, teodolitelor şi cu ajutorul setului de teuri.

Pentru prestarea unor astfel de servicii cu respectarea întocmai a legislaţiei actuale, întotdeauna vă puteţi baza pe echipa noastră a cărui profesionalism şi experienţă în domeniu garantează realizarea unei lucrari de trasare a liniilor de panta, precisă şi implicit corectă datorită instrumentelor performante ce asigură o bună interpretare.

Indiferent despre ce panta sau rampa este vorba, pentru a solicita o ofertă conform situaţiei dumenavoastră nu ezitați să ne contactați atât telefonic cât și prin e-mail.

Problema trasării platformelor orizontale şi înclinate apare în diverse domenii, printre care putem aminti: construcţii industriale şi civile, sistematizări verticale, executarea unor aeroporturi, terenuri de sport etc.

Platformele orizontale se pot realiza la o cotă medie a terenului sau la o cotă impusă prin proiect .

Trasarea platformelor înclinate

Scopul acestor lucrări este de a sistematiza suprafaţa terenului, pentru a asigura scurgerea apelor din precipitaţii, pe o anumită pantă impusă prin proiect.

Trasarea unei platforme înclinate se poate face cu ajutorul unei nivele, în cazul unor înclinărilor mici, sau cu teodolitul, în cazul nivelării unor platforme cu un unghi de înclinare mare.

Pentru prestarea unor astfel de servicii cu respectarea întocmai a legislaţiei actuale, întotdeauna vă puteţi baza pe echipa noastră a cărui profesionalism şi experienţă în domeniu garantează realizarea unei lucrari de trasare a platformei, precisă şi implicit corectă datorită instrumentelor performante ce asigură o bună interpretare.

Indiferent despre ce platforma este vorba, pentru a solicita o ofertă conform situaţiei dumenavoastră nu ezitați să ne contactați atât telefonic cât și prin e-mail.

Aveți nevoie de un releveu pentru proiectul dumneavoastra?
Vi s-a cerut la bancă releveul apartamentului? În mod clar aveți nevoie de un releveu al apartamentului în cel mai scurt timp pentru a vă garanta obţinerea finanţării sau vânzării apartamentului.

Ce acte am nevoie?

Pentru realizarea releveului este necesar să dețineţi extrasul de carte funciară al apartamentului sau orice act de proprietate (contract de vânzare –cumpărare, contract de donație, sentință civilă,etc.) din care să rezulte numărul cărții funciare,numărul topografic sau cadastral al apartamentului.

În cât timp este gata?

Timpul de execuţie al unui releveu diferă de la caz la caz în funcţie de scopul acestuia şi suprafaţa relevată.

De exemplu:

 • pentru programele de creditare:prima casă,credite imobiliare etc., timpul de execuţie variază între 12- 24 de ore după efectuarea măsurătorii, astfel încât dosarul să intre la finanțare fără să întâmpine dificultăți.

Releveele sunt întocmite conform anexei 1.37 al ordinului 700/2014,ștampilate de persoană autorizată OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară).

Cât costă?

Vă rugăm să consultați lista de prețuri de mai jos. 

Aveți nevoie de un releveu al construcţiei pentru proiectul dumneavoastră?

Ce insemnă un releveu?

Din punct de vedere al definiției, releveul reprezintă operația de măsurare și de desenare la scară a elementelor care compun o construcție sau un ansamblu de construcții.

Releveul cuprinde indicarea cotelor și suprafețelor fiecărei încăperi în parte ceea ce duce la o estimare corectă și precisă a proprietății.

Scara de reprezentare diferă în funcție de gradul de detaliere și suprafața apartamentului, acesta fiind 1:50 sau 1:100.

Ce acte am nevoie?

Pentru realizarea releveului este necesar să dețineţi extrasul de carte funciară al apartamentului sau orice act de proprietate (contract de vânzare –cumpărare, contract de donație, sentință civilă,etc.) din care să rezulte numărul cărții funciare,numărul topografic sau cadastral al apartamentului.

În cât timp este gata?

Timpul de execuţie al unui releveu diferă de la caz la caz în funcţie de scopul acestuia şi suprafaţa relevată.

De exemplu:

 • pentru programele de creditare:prima casă,credite imobiliare etc., timpul de execuţie variază între 24 şi 48 de ore după efectuarea măsurătorii, astfel încât dosarul să intre la finanțare fără să întâmpine dificultăți.

Releveele sunt întocmite conform anexei 1.37 al ordinului 700/2014,ștampilate de persoană autorizată OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară).

Cât costă?

Vă rugăm să consultați lista de prețuri de mai jos. 

Printre serviciile executate de echipa noastră amintim realizarea de planuri topografice digitale.

Întocmirea acestora poate avea diferite scopuri:

 1. pentru autorizația de construire;
 2. pentru autorizația de desființare;
 3. pentru dosarul de intrare în legalitate;
 4. pentru autorizația de racord apă/canal/gaz/electricitate;
 5. pentru închiriere teren;
 6. pentru concesionare teren;
 7. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol;
 8. pentru obținerea ordinul prefectului;
 9. pentru atribuire număr poștal;
 10. plan de urbanism general (PUG);
 11. plan de urbanism de detaliu (PUD);
 12. plan de urbanism zonal (PUZ);
 13. planuri de situație;
 14. planuri topografice digitale;
 15. planuri topografice la diferite scări;

Pentru întocmirea unui plan topografic digital sunt necesare, în primul rând, măsurătorile topografice în teren. Acest lucru se efectuează de către echipa noastră, ce utilizează echipamente de ultimă generație pentru realizarea acestora. Pentru desfășurarea cât mai facilă a măsurătorilor, beneficiarul se obligă să ne pună la dispoziție toate informațiile necesare. Apoi toate datele vor fi prelucrate în conformitate cu normativele aflate în vigoare.

V-au cerut cei de la primarie planul de situatie pentru eliberarea certificatului de urbanism? Atunci in mod clar aveti nevoie de un plan de situatia al proprietatii dumneavoastra in cel mai scurt timp fara prea mari batai de cap.

Pentru a putea realiza planul de situatie correct si precis va trebui sa detineti extrasul de carte funciara al proprietatii si bineinteles sa cunoasteti limitele imobilului.

In urma masuratorilor effectuate realizam planuri de situatie pentru difertie scopuri si anume:

 1. planuri de situatie pentru certificate de urbanism
 2. planuri de situatie pentru lucrari de PUG, PUZ si PUD
 3. planuri de situatii pentru evaluari imobiliare
 4. planurile de situație întocmite de echipa noastră sunt caracterizate prin: precizie, fidelitate, detaliere.

Planurile de situații sunt executate pentru studiile de fezabilitate și activitățile de proiectare și în vederea obținerii certificatului de urbanism, al PUG, PUZ, PUD sau PAC.

Planurile de situații sunt realizate în sisteme de proiecție naționale.

Scara planului este strâns legată de cerințele proiectării și de scopul pentru care se realizează ridicarea. În unele cazuri, alegerea scării o facem noi, proiectantul precizându-ne doar nivelul de detaliere.

Planurile de situație întocmite de echipa noastră sunt caracterizate prin: precizie, fidelitate, detaliere.

Ce reprezintă planurile de urbanism?

Doriți să construiți și aveți nevoie de planul de urbanism?

În România, activitatea în constructii este reglementată atât la nivel local cât și la nivel național prin legi normative. Există trei tipuri de planuri de urbanism:

 1. PUG (Plan Urbanistic General)
 2. PUZ (Plan Urbanistic Zonal)
 3. PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

PUG-ul este un proiect extrem de complex ce cuprinde reglementările pentru teritoriul administrativ al unei unități de bază. Prin PUG se stabilesc normele în baza cărora se elaborează apoi PUZ-ul și PUD-ul.

PUZ-ul reprezintă un proiect ce are caracter de reglementare cu privire la dezvoltarea urbanistică a unei anumite zone. Acest plan trebuie să fie în concordanță cu PUG-ul. În cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt abordate probleme cum ar fi: organizarea rețelelor stradale, statutul juridic al terenurilor, organizarea urbanistic-teritorială.

PUD-ul reprezintă documentația prin care sunt specificați parametrii în care se poate executa o construcție. Pentru obținerea unei autorizații de construcție sau pentru certificatul de urbanism, se consultă PUD-ul. Dacă acesta nu există, Primaria poate cere întocmirea lui în baza PUG și PUZ. Acest document conține normele ce trebuiesc aplicate în cazul construcției: coeficientul de ocupare al terenului, înălțimea clădirii, procentul de teren ocupat.

Venim în sprijinul dumneavoastră cu servicii de calitate printre care se numără și realizarea proiectelor ce au la bază volumetria.

Lucrările de volumetrie au o mare importanță deoarece puteti sti cu exactitate cat material de umplutura aveti nevoie sau cat material trebuie excavat in cazul lucrarilor de constructive.

Intrucat tehnologia moderna permite efectuarea cu precizie a masuratorilor volumetrice, executam masuratori pentru calcularea volumelor in diferite domenii de activitate precum: constructii, arheologie, arhitectura si urbanism etc.

Indiferent despre ce volum este vorba, pentru a solicita o ofertă conform situaţiei dumenavoastră nu ezitați să ne contactați atât telefonic cât și prin e-mail.

Arhitectul dumneavoastră vă cere aceste coordonate?

Sunteți în situația în care aveți nevoie de coordonate GPS în Stereo70?

Doriți o poziționare exactă a imobilului dumneavoastră?

Nimic mai simplu… Nu trebuie decât să luați legătura cu noi și vă vom determina coordonatele GPS în cel mai scurt timp.

Cadastru

Dacă ai un imobil, garsonieră sau apartament, pe care dorești să-l înstrăinezi, sau, pur si simplu, vrei să ai ordine în actele casei, la un moment dat va trebui să faci cadastru și să-l intabulezi. Pentru aceasta situație, societatea noastră se va ocupa de întocmirea dosaruluidepunerea acestuia la Oficiul de Cadastru, urmărirea dosarului pe întreg procesul de avizare, ridicarea și predarea dosarului înregistrat.

Te ajutăm să realizezi operatiunea de primă înscriere în Cartea Funciară a unui teren situat în intravilanul unei localități. Există două situații posibile: 

 1. teren intravilan cu construcții
 2. teren intravilan fără construcții

Pentru proprietarii ce dețin un teren situat în extravilanul unei comune și care doresc să îl vândă este necesară întocmirea unei documentații de atribuire număr cadastral și înscriere în cartea funciară. Întocmirea dosarului pentru această operațiune se face integral de societatea noastră. Tot noi depunem dosarul la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara din județul tău, îl urmărim pe întreg procesul de avizare, intervenim daca există probleme tehnice și îl ridicăm soluționat la finalul procesului.

Aveţi nevoie de un extras de carte funciară?

Sunteţi interesat de achiziţia unui imobil şi doriţi să aflaţi informaţii în legătură cu starea juridică a acestuia înainte de a definitiva tranzacţia imobiliară?

Extrasul de carte funciară este acel document care oferă solicitantului informaţii în ceea ce priveşte un imobil: identitatea proprietarului, date cadastrale legate de proprietate şi înscrieri privind sarcinile proprietatii.

Practic, prin intermediul acestuia se asigură acces la informaţiile cuprinse în cele 3 părţi ale oricărei cărţi funciare: Foaia de avere, Foaia de proprietate şi Foaia de sarcini.

Oricând va găsiţi în situaţia de a avea nevoie de un extras de carte funciară, va stăm la dispoziţie pentru eliberarea acestui document fără prea mari bătăi de cap.

Doriţi înscrierea în cartea funciară a unui teren sau constructie?

Sau a dreptului de proprietate dobândit prin moştenire, cel obţinut în urma partajului sau a unui drept de servitute?

Nu trebuie decât să ne contactaţi iar echipa noastră se va ocupa de întocmirea documentaţiei necesare pentru fiecare situaţie în parte, la un raport optim calitate-preţ!

Înscrierea în cartea funciară: “actul de identitate” al unui imobil.

Prin înscrierea pentru prima oară a unui imobil în cartea funciară se înţelege operaţiunea de înregistrare al acestuia în cadrul unui registru public, înregistrare în urmă căreia terenul sau construcţia respectivă primeşte un număr cadastral iar posesorul obţine titlul de proprietar.

Cu alte cuvinte, ulterior acestei înscrieri o persoană poate dovedi că într-adevăr deţine dreptul de proprietate asupra unui imobil pe care, dacă doreşte, îl poate supune unei tranzacţii imobiliare (vânzare, donare etc).

Cunoscută şi sub denumirea de intabulare, înscrierea în cartea funciară se impune şi în eventualitatea modificării sau transmiterii acestui drept de la o persoană la alta.

Fie că va aflaţi la prima înregistrare a unui imobil sau doriţi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate recent dobândit, suntem alături de dumneavoastră la fiecare pas pe care această procedura îl presupune. De asemenea, va stăm la dispoziţie şi pentru informaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri, aşadar nu ezitaţi să ne contactaţi!

Alipirea este operațiunea cadastrală prin care mai multe imobile cadastrale învecinate se unesc. Acest lucru este util dacă:

 • parcelele sunt prea mici, iar asta împiedică dezvoltarea unui proiect imobiliar
 • forma terenurilor este defavorabilă (prea înguste)
 • se dorește o alt fel de împarțire a terenurilor din punct de vedere al suprafețelor și formelor.

Imobilele ce pot fi alipite se grupează în 3 grupe: 

 1. Terenuri cu construcții
 2. Terenuri fără construcții
 3. Apartamente sau spații comerciale

Dacă deții două sau mai multe imobile învecinate și ai vrea ca acestea să formeze un tot unitar atunci ai nevoie de o documentație de alipire. Documentația de alipire se poate face în cazul în care fiecare dintre imobile are număr cadastral acordat și este înscris în cartea funciară. În urma acestei documentații, numerele cadastrale vechi se vor sista și se va acorda un singur număr cadastral pentru imobilul obținut prin alipire.

Condiții tehnice:

 • Imobilele trebuie să se ainieze perfect. În caz că acest lucru nu se întâmplă, va trebui efectuată o documentație cadastrala de rectificare limită.

Dacă deții două sau mai multe imobile învecinate și ai vrea ca acestea să formeze un singur imobil atunci ai nevoie de o documentație de alipire. Documentația de alipire se poate face în cazul în care fiecare dintre imobile are număr cadastral acordat și este înscris în cartea funciară. În urma acestei documentații, numerele cadastrale vechi se vor sista și se va acorda un singur număr cadastral pentru imobilul obținut prin alipire.

Condiții tehnice:

 • Imobilele trebuie să se ainieze perfect. În caz că acest lucru nu se întâmplă, va trebui efectuată o documentație cadastrală de rectificare limită.

Prin operațiunea de alipire UI 2 sau mai multe apartamente, boxe, parcări denumite și unități individuale pot fi alipite, astfel încât să formeze o singură unitate locativă.

Pentru această operație unitățile individuale ce se doresc alipite trebuie să aibă numere cadastrale acordate și să fie înscrise în cartea funciară. În urma alipirii și acordării numărului cadastral pentru unitatea rezultată trebuie întocmit Actul de alipire de către un notar public în funcție și înscris acest act în cartea funciară. Numerele cadastrale și cărțile funciare vechi se vor sista.

Este operațiunea prin care un imobil, fie teren, apartament sau spațiu comercial, căruia i-a fost alocat un număr cadastral și a fost înscris în cartea funciară este împărțit în mai multe “bucăți”.

Această operațiune se face dacă:

 1. Se dorește vânzarea unei parți din acel imobil.
 2. Se dorește vânzarea acestuia în bucăți mai mici.
 3. Se dorește închirierea sau subînchierea unei părți din acel imobil.

Imobilele ce pot fi dezmembrate sunt:

 1. Terenuri cu construcții
 2. Terenuri fără construcții
 3. Apartamente sau spații comerciale

Dacă ai un imobil pentru care la un moment dat s-a întocmit o documentație cadastrală și imobilul a fost înscris în cartea funciară, dar între timp ai demolat, construit sau s-a schimbat adresa poștală, însemnă că ai nevoie de o documentație de actualizare a documentației cadastrale și a datelor înscrise în cartea funciară.

Astfel, documentația de actualizare date imobil se poate întocmi în unul sau cumulativ pentru cazurile:

 1. Au fost modificate datele de identificare ale imobilului (Adresa, nr. postal etc)
 2. Constructia(le) existenta/e pe teren a(u) fost extinsa(e)
 3. Constructia (iile) a(u) fost desfiintate

Realizarea sau actualizarea evidenţei imobilelor de pe teritoriul unei comune, localităţi sau municipiu este un proces îndelungat ce are la bază mai multe operaţiuni, printre care şi cea de culegere date cadastrale.

Cu o vastă experienţă în desfăşurarea unor astfel de proiecte, echipa noastră este un partener de încredere care poate fi solicitat oricând pentru acest gen de servicii.

Scopul unei lucrări de culegere date cadastrale

Lucrările de culegere date cadastrale urmăresc identificarea anumitor informaţii legate de imobilele aflate pe raza unor unităţi administrativ-teritoriale precum cele amintite. Este vorba despre următoarele informaţii:

 • limitele de proprietate;
 • categoria de folosinţă;
 • numele proprietarului, domiciliul sau sediul acestuia în funcţie de statut (persoană fizică sau juridică), CNP-ul şi alte detalii asemănătoare.

Realizate pe teren, culegerile de această natură presupun totodată şi identificarea acelor construcţii care au caracter permanent, respectiv actele în baza cărora sunt utilizate imobilele.

Când este nevoie de o culegere date cadastrale?

Având în vedere tipul informaţiilor ce urmează a fi identificate, activitatea de culegere date cadastrale este necesară pentru întocmirea cărţii funciare definitive a unui municipiu, oraş etc. Aşadar, o astfel de operaţiune este demarată în vederea înscrierii în cartea funciară din oficiu a imobilelor care nu figurează în cadrul acestui registru public.

Suntem specialişti în materie de culegere date cadastrale şi avem o experienţă bogată în ceea ce priveşte realizarea interviurilor în acest sens (aproximativ 4700 de imobile), un aspect ce ne recomandă pentru o eventuală colaborare. Detalii legate de acest serviciu le puteţi afla contactandu-ne direct!

Dăcă-ți dorești să cunoști mai multe detalii despre lucrările de topografie sau ai nevoie de o ofertă de preț, contactează-ne pe email / telefon și vom fi încântați să îți răspundem.

De ce să alegi serviciile noastre?

Vă oferim pachete de servicii astfel încât să aveți un cost cât mai mic, să comunicați cu un singur furnizor și să aveți permanent control asupra întregii lucrări.
Dacă nu ești mulțumit de rezultate, îți primești banii inapoi.
RAPIDITATE

Timpul de măsurare și  pregătire a documentației necesare este maximum 72 de ore*.
*timp estimat în următoarele condiții: suprafața maximă de 5.000 mp, existența tuturor actelor necesare și concordanța situației din teren cu cea din acte.
GARANTĂM RAPIDITATE:
Orice depășire a termenului de 72 de ore entru întocmirea dosarului vă scutește de plata diferenței de 70% pentru serviciul solicitat.

FARA COSTURI
ASCUNSE

Colaborarea cu noi nu are costuri ascunse, precum cele de deplasare. Ne deplasăm gratuit la dumneavoastră ori de câte ori este nevoie, in judetele: Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita.

Produse gratuite: În cazul  trasărilor de limite de proprietate, nu veți plăti tărușii utilizați.
Servicii gratuite: Ne ocupăm de obținerea extrasului de carte funciară, fără ca dumneavoastră să plătiți vreo taxă suplimentară.
AVANS MIC

Avans de doar 30%. 

În momentul finalizării proiectului dumneavoastră, veți primi Dosarul complet de la noi, și veți achita și diferența.

ORIENTARE CATRE DUMNEAVOASTRA

Suntem profesioniști și ne  respectăm clienții. Tocmai de aceea nu întocmim dosarul că să arate “bine“ la OCPI, ci îl facem ca să vă ajute pe dumneavoastră în lucrarea pe care o aveți de făcut.

DISPONIBILITATE 24/7

Pentru noi “suntem la dispoziția clientului“ nu este doar o frază frumos spusă, ci răspundem la cereri și după ora 18:00, precum și în weekend.

Utilizând serviciile noastre veți avea mai mult timp liber și nu veți fi nevoiți să lipsiți de la serviciu.

CONSULTANȚA GRATUITA

Vă oferim consultanță gratuită în Momentul începerii colaborării, cât și după; vă îndrumăm arătându-vă toți pașii pe care trebuie să-i parcurgeți cu dosarul dumneavoastră.

120+

Proiecte realizate

2,300+

Clienti multumiți

2,000+

Feedback-uri pozitive

Portofoliu

Indiferent de stadiul sau domeniul construcției, prezența inginerilor topografi în santier este obligatorie. De ce spunem acest lucru? Pentru că vă vor ajuta să economisiți bani și timp prin realizarea corectă a construcției, fără a fi nevoie de alte costuri suplimentare, și prin furnizarea de informații importante pentru arhitect și proiectant.
Topografie Inginerească
Verificare rețea canalizare

Județul Prahova, România
Servicii de urmărire în timp a comportării construcțiilor (UCC)
Județul Ilfov, România
Asistență Topografică
Construire clădire rezidențială S+P+6E
Complex Greenfield Residence, București
Asistență Topografică
Calcul volum stoc cărbune Termocentrala Paroșeni
Complexul Energetic Hunedoara, Petroșani
Asistență Topografică în șantier
Construire ansamblu de hale depozitare și spații administrative

Oraș Buftea, Judet Ilfov, România
Servicii Topografie Inginerească
Realizare sistem canalizare preluare ape pluviale, cu diverse separatoare și bazin de retentie
Parc industrial Ploiesti, Județul Prahova, România
Asistență Topografică
Construire clădire rezidențială S+P+4E


Gura Siriului, nr. 45, București
Servicii Monitorizare a Comportării Construcției (UCC)
Oraș Buftea, Judet Ilfov, România
Asistență topografică Modernizare ansamblu comercial - JumboRomânia
Oraș Craiova, Judet Dolj, România
Asistență topografică Construire complex rezidențial "The Ivy"
Băneasa, București, România
Topografie Inginerească
Sisteme exterioare - Parcări complex comercial
Oraș Craiova, Dolj

Ne angajăm să furnizăm servicii de calitate în regim de urgență ţinând cont de nevoiile clienților ajutându-i să înțeleagă, să mențină și să sporească bugetele personale.

Activități specifice

Asistență topografică
Urmărirea comportării construcțiilor în timp
Trasări limite proprietate
Asistență execuție
Ridicări topografice
Intabulări
Dezmembrări cadastrale
Relevee
Topografie inginerească

S.C. RACAD TOPO-SURVEY S.R.L.

Nr. ord. reg.com./an: J18/580/2018
CUI: 39601170
Date contact: 0766 589 917 / cadastru.contact@gmail.com